Bestuur

Het wijkcentrum valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Wijkcentrum Druten-Zuid (SWDZ).

De stichting heeft als doel het in stand houden van een centrale accommodatie in Druten-Zuid, voor de wijk en haar bewoners.
De stichting is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw en heeft in dat kader de contacten met de gemeente en verenigingen.

Het dagelijks beheer en de exploitatie van de horeca valt onder de verantwoordelijkheid van beheerders: Geraldine en Marcel van Beijnen.

Bestuur

Het bestuur komt 1x per maand bijeen om allerlei zaken over de Doorkijk en de activiteiten te bespreken. Heeft u een verzoek of een vraag die u aan het bestuur wilt voorleggen, dan kan dat natuurlijk

S.L.A. Fontein

Voorzitter

H. van der Hoven

Vice-Voorzitter

T.W.M. Diekema-de Graaf

Secretaris

J.H. Elderson

Penningmeester

Neem contact op met het secretariaat van de stichting via ons e-mailadres: bestuur@wijkcentrumdedoorkijk.nl